Priorita 4 - Vybudování ubytovací kapacity **** hotel - zámek Dobříš

14.říjen 2008 14:29:27

Opatření 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury pro cestovní ruch (GS Program na podporu rozvoje regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Středočeském kraji na období 2004–2006)

Název projektu:
Vybudování ubytovací kapacity **** hotel-zámek Dobříš
Žadatel: Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld Lesní a rybniční správa Zbiroh č. p. 279, 338 08 Zbiroh
Partneři: Město Dobříš, Michael Dudla – Sportovní klub Vlaška, Karlštejnsko, s. r. o.
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 15 666 182 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 3 500 000 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu: 1 500 000 Kč
Vlastní zdroje: 10 666 182 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Rokokový zámek v Dobříši patří k významným kulturním památkám Středočeského kraje. V roce 1942 byl zámek vyvlastněn nacisty, v roce 1945 připadl státu, který jej dal do užívání Českému literárnímu fondu. Prostory této historicky cenné památky nebyly ovšem vždy citlivě využívány: na zámku byly realizovány různé přestavby ne zcela v duchu historické architektury, k ubytování ČSF používal i expoziční místnosti. Po převzetí zámku původními majiteli, rodinou Colloredo-Mannsfeld, v roce 1998 byly započaty práce na obnově této kulturní památky. Cílem bylo snížit náklady na provoz, vybudovat důstojné prostředí odpovídající historickému významu objektu, zpřístupnit zámek široké veřejnosti a vybudovat infrastrukturu zaměřenou na rozvoj cestovního ruchu ve městě a regionu. Od konce 90. let tak došlo mj. k úpravě zámeckého parku, rekonstrukci zámecké restaurace a kuchyně, rekonstrukci pivovarských sklepů, k částečné obnově Heliovy fontány či k osvětlení zámku. Dalším krokem k dosažení stanovených cílů byla rekonstrukce části zámeckých prostor za účelem vybudování ubytovacích kapacit vyššího standardu, které doplní již poskytované služby na zámku (prohlídky expozice, koncerty vážné hudby, komerční akce, konference, svatební obřady) a zároveň přispějí ke zvýšení kvality poskytování ubytovacích služeb v regionu a ve Středočeském kraji.
Projekt a jeho výstupy:
V objektech zámku (v tzv. novém křídle a v prostoru nad správou zámku), které budou sloužit jako ubytovací zařízení, došlo během druhé poloviny 20. století k necitelnému začlenění sociálních zařízení, skladů, kotelny a zasedací místnosti do předmětného prostoru. Byla proto nutná celková rekonstrukce daných prostor s důrazem na vhodné začlenění projektu do historického rázu objektu a na výběr vhodného interiéru zapadajícího do celkového stylu zámku. Nově vybudovaný **** hotel nabízí deset dvoulůžkových pokojů a jeden apartmán, včetně komfortního sociálního zařízení, recepce a zázemí. Hoteloví hosté mají díky realizaci projektu možnost využít volný čas k provozování sportovních aktivit v nově vybudovaných zařízeních v areálu zámku. K dispozici jim je fitness centrum, půjčovna kol pro možné vyjížďky do okolních Brd a půjčovna loďěk na Huťském rybníku. Realizace projektu pozitivně přispěla k ekonomickému rozvoji regionu. V rámci projektu byla vytvořena dvě nová pracovní místa (recepční, úklid). Vznikly reprezentativní ubytovací kapacity vhodné pro významné zahraniční návštěvy města a kraje, došlo k rozšíření služeb pro rozvoj kongresové turistiky. Realizace projektu má taktéž pozitivní vliv na příjmy ostatních místních podnikatelů (např. květinářství, fotoslužby, místní obchody a restaurační zařízení) a města Dobříš.
Doporučení ostatním žadatelům:
"V průběhu zpracování projektu probíhaly pravidelné konzultace s pracovníky Odboru evropské integrace KÚ Středočeského kraje. Jediným drobným problémem při přípravě projektové žádosti bylo vyplňování elektronického formuláře ELZA, kdy zřejmě došlo k záměně formuláře s jiným vyhlášeným grantovým schématem. Při vyplňování údajů o partnerství nám celý systém zkolaboval a s rozpracovanou žádostí ELZA již nebylo možné pracovat. S vyřešením tohoto technického problému nám pomohli pracovníci odboru evropské integrace a po dvou dnech jsme vyplňování formuláře ELZA mohli dokončit. Bez získání dotace by realizace projektu byla opožděna o několik let. Po zkušenostech s tímto projektem chceme podat žádost o dotaci na další projektový záměr v areálu zámku Dobříš."
Kontaktní údaje:
Zámek Dobříš, 263 01 Dobříš č. p. 1, Zpracovatel a manažer projektu: Pavel Krejcárek, ředitel správy zámku Dobříš
Tel.: 318 521 240, 602 301 603, e-mail: zc.sirbodkemaz@ofni

dobris_1.jpg  dobris_2.jpg   dobris_3.jpg  dobris_4.jpg   dobris_5.jpg


Soubory ke stažení