Priorita 4 - Sedlčanskem na kole

14.říjen 2008 14:22:12

Opatření 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury pro cestovní ruch

Název projektu: Sedlčanskem na kole
Žadatel: Sdružení obcí Sedlčanska
Partneři: Obec Dublovice, obec Jesenice, obec Kamýk nad Vltavou, obec Klučenice, obec Kňovice, obec Kosova Hora, obec Krásná Hora nad Vltavou, obec Křepenice, obec Milešov, obec Nalžovice, obec  Nedrahovice, obec Nechvalice, obec Osečany, obec Petrovice, obec Počepice, obec Svatý Jan, obec Vysoký Chlumec, město Sedlčany, Jiří Pečený, Vladimír Kuncl, Sportpropag, a. s., Miroslav Vondráček, Tomáš Kocman, Nadace Partnerství
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 6 962 341 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 5 221 756 Kč
Vlastní zdroje: 1 740 585 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Cílem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro rozvoj cykloturistiky jako šetrné formy turistiky v přírodně zachovalé oblasti Sedlčanska. Cykloturistika přináší potřebnou alternativu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu, který umožňuje člověku nové poznávání a zvyšuje kvalitu jeho života. Jedná se o formu cestovního ruchu, která má potenciál obohatit zážitky turistů a současně nezatěžovat životní prostředí a přinášet užitek obcím. Podpora cykloturistiky zároveň zajišťuje nová pracovní místa při rozvoji infrastruktury v různých oblastech služeb, a tím umožňuje podporu malého a středního podnikání. Využitím současného zájmu o cykloturistiku nejen v České republice, ale i v celé Evropě lze rozšířit cestovní ruch i do doposud turisticky méně známých oblastí naší země, jakou je právě i Sedlčansko. Cykloturistika tak pro obce Sedlčanska představuje příležitost k rozvoji venkovského cestovního ruchu.
Projekt a jeho výstupy:
Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistiky na území Sedlčanska. Jak vyplynulo z analýz, odpovídající infrastruktura, funkční a praktický mobiliář, dobře popsaná a vyznačená trasa a atraktivní cíle jsou důvody, proč se turisté v regionu zdrží a rádi se tam budou i vracet. Z těchto skutečností vycházely také aktivity projektu. Stávající síť byla rozšířena o 120 km značených cyklotras, které vedou po silnicích nižších tříd či zpevněných komunikacích a spojují přírodní a historické památky v regionu. Detailní projekt cyklotras byl konzultován s odborníky a praktiky v oblasti cykloturistiky. Podél cyklotras byl instalován mobiliář, tj. stoly s lavicemi, mapy, stojany na kola a odpadkové koše. Na území Sedlčanska byly vybudovány dvě naučné stezky: první vede na zříceninu hradu Zvěřinec, druhá od kostela v Jesenici křížovou cestou na vrchol Kalvárie. Ve třech obcích, Petrovicích, Kamýku nad Vltavou a Vysokém Chlumci, vznikla sezónní turistická informační centra. Byla vybavena výpočetní technikou a nábytkem pro zajištění provozu, IC v Petrovicích bylo také stavebně upraveno. Za účelem zlepšení kvality v poskytování ubytovacích služeb byla zrekonstruována ubytovna v Sedlčanech. Rekonstrukcí ubytovny se zvýšila její původní ubytovací kapacita na 17 lůžek, zlepšil se standard a kvalita poskytovaných služeb (ubytovna nabízí i pokoj se specifickým vybavením a sociálním zařízením pro zdravotně postižené). Rekonstruovaná budova prošla certifikací Klubu českých turistů a certifikací Nadace Partnerství – Cyklisté vítáni. Nedílnou součástí projektu je i zajištění publicity jeho výstupů a finanční účasti EU na projektu v rámci programu SROP. Nově vytvořené webové stránky www.sedlcanskemnakole.cz informují o všech aspektech cykloturistiky a návazných službách na Sedlčansku. Prostřednictvím stojánků umístěných především u partnerů projektu jsou distribuovány tiskové propagační materiály (mapa a informační leták v české,anglické a německé mutaci), projekt byl též prezentován v tiskových médiích. Komplexní propagace cykloturistiky na Sedlčansku byla zajištěna v rámci projektu "Sedlčansko pro cykloturistiku", který se úspěšně ucházel o podporu v programu SROP, podopatření 4.1.2 – Rozvoj regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Díky realizaci projektu byla vytvořena nová pracovní místa, a to v rámci administrativního řízení projektu, v rámci provozu ubytovny a v rámci provozu IC (sezónní pracovní místa).
Doporučení ostatním žadatelům:
"Základními problémy projektu byla výběrová řízení a podcenění nákladů na rekonstrukci ubytovny. Výběrová řízení připravovala renomovaná společnost, ale bohužel do akce nasadila zaměstnance třetí kategorie, kteří špatně zvládali složitý proces výběru dodavatele. Vršili chybu za chybou již při přípravě dokumentace. Tato spolupráce velmi komplikovala již tak náročnou realizaci projektu. V případě nákladů na rekonstrukci ubytovny projektant podcenil celkové náklady, takže projekt byl o cca 15 procent finančně náročnější, než jsme předpokládali. Věnujte proto přípravě rozpočtu projektu zvýšenou pozornost, nechejte posoudit náklady projektu více projektanty."
Kontaktní údaje:
Sdružení obcí Sedlčanska, Nám. TGM 32, 264 01 Sedlčany
Projektová manažerka: Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska, tel.: 318 820 590, e-mail: zc.ilacsit@ynacldes.ecbo
Zpracovatel a projektový manažer: Petr Zapletal, tel.: 608 889 506, e-mail: ten.mekcinalbdop@latelpaz
www.sedlcansko.cz

sedlcansko_1.jpg  sedlcansko_2.jpg


Soubory ke stažení