Priorita 3 - Rekonstrukce domu sourozenců Roškotových – Spolkový dům

14.říjen 2008 13:51:47

Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Název projektu
: Rekonstrukce domu sourozenců Roškotových – Spolkový dům
Žadatel: Město Vlašim
Partneři: Občanské sdružení Sluníčko, Občanské sdružení Klub Ráchel, Podblanickem, o. s., Klub Modelářů Vlašim, STROM – Přátelé Blanického mlýna, Sbor dobrovolných hasičů, Svaz diabetiků, Fénix – sdružení dětí, mládeže a dospělých, Vlašimská astronomická společnost, Občanské sdružení zdravotně postižených Vlašimska, Svaz zdravotně postižených Podblanicka, Junák – svaz skautů a skautek, Posázaví, o. p. s., Český svaz včelařů, Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Informační centrum neziskových organizací, o. p. s.
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 12 816 730 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 7 807 892 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu: 780 789 Kč
Vlastní zdroje: 4 228 049 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Myšlenka poskytnout ve Vlašimi neziskovým organizacím budovu, která by sloužila jako zázemí pro jejich činnost, se zrodila již v roce 2003. Zázemí menších neziskových organizací ve městě bylo nedostatečné, stejně jako technické vybavení pro spolkovou činnost. K účasti na projektu byly osloveny všechny neziskové organizace, které působí ve Vlašimi a jejím okolí, aby svými názory, nápady a představami přispěly k vytvoření konečné podoby projektu. Při komunitním plánování neziskové organizace určily, jak bude v budoucnu dům fungovat a jak by měl po jeho rekonstrukci vypadat. Poté byl vytvořen stavební projekt. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí pro působení neziskových organizací ve Vlašimi, aby mohly poskytovat odpovídající služby ve vzdělávací, sociální, kulturní a volnočasové oblasti.
Projekt a jeho výstupy:
K realizaci projektu byl určen dům, který městu roku 1966 odkázala malířka Anna Roškotová. Vzhledem k technickému stavu budovy byla nutná její kompletní rekonstrukce. Zrekonstruovaný objekt splňuje dvě funkce: 1. slouží jako zázemí pro spolky a neziskové organizace z Vlašimi a nejbližšího okolí, které zde mají své klubovny a kanceláře; 2. tvoří zázemí pro vzdělávací, školicí a přednáškovou činnost. Po rekonstrukci byly nabídnuty nové prostory pěti neziskovým organizacím. Organizace, které neměly požadavek na vlastní klubovnu, ale chtějí mít prostory k občasným setkáním, mají možnost využít pro svou činnost společnou, tzv. setkávací klubovnu. Všechny klubovny jsou vybaveny základním nábytkem a počítačem s přístupem na internet. V objektu se dále nachází multimediálně vybavená přednášková místnost s kapacitou cca 70 osob a ubytovací prostory s 15 lůžky ve standardu se sociálním zařízením. Toto zázemí mohou také využít ostatní organizace a zájemci z regionu. Smyslem je poskytnout a do Vlašimi přilákat co nejširší nabídku školení a seminářů, zaměřených zejména na neformální vzdělávání. V rámci projektu byla také upravena zahrada o rozloze více než 2000 m2, která bude využita pro pestrou škálu aktivit organizací. Vzniklo zde menší hřiště pro dětské sporty a velké ohniště. O chystaných akcích ve Spolkovém domě (vč. přihlášek na plánované akce a ceníku služeb) je možné se informovat na nově vytvořených webových stránkách www.spolkovydum.cz, které jsou neustále aktualizovány. Realizací projektu vzniklo jedno pracovní místo vedoucího domu, který koordinuje aktivity v domě a pomáhá zajišťovat finanční pomoc na jejich realizaci formou dotací. Od roku 2004, kdy se neziskové organizace při plánování projektu poprvé sešly, naučily se vzájemně spolupracovat a pravidelně se setkávat. Díky realizaci projektu tak vznikají nové projekty, na kterých se společně podílí více neziskových organizací.
Doporučení ostatním žadatelům:
"Budoucím žadatelům doporučujeme nepodceňovat přípravu projektu a všech příloh žádosti o dotaci. Nejde jen o to, aby projekt "prošel" a vy jste získali peníze ze zdrojů Evropské unie. Jak projekt k žádosti o dotaci připravíte, tak jej také budete muset zrealizovat a po dobu minimálně pěti let udržet. Například u Spolkového domu se nám stalo, že jsme žádost o dotaci podávali s projektovou dokumentací v úrovni k územnímu rozhodnutí. Když jsme ji pak rozpracovali ke stavebnímu povolení, projekt musel být upraven a doplněn do takové míry (ostatně jednalo se o rekonstrukci velmi staré budovy), že jsme se v položce stavební části stavby dostali na vícenáklady přibližně 2,8 milionu korun oproti původnímu plánu. Tak velký nárůst nákladů muselo znovu projednat městské zastupitelstvo. Projektový tým pak doufal, že již značně rozpracovaný projekt bude znovu posvěcen. Celá myšlenka Spolkového domu byla od začátku postavena na partnerství města a organizací, které v současné době dům využívají. Ačkoliv zájem spolků o projekt byl od začátku opravdu velký, velmi jsme dbali na to, abychom si jejichpozornost a zájem o projekt udrželi. Pravidelně jsme všechny spolky, které mají v domě své klubovny, a partnery projektu o to intenzivněji zvali na společná setkání. Na nich jsme je informovali o průběhu projektu, stavu rekonstrukce a ptali se na konkrétní náměty. Zapojit partnery a nenechat je bez aktuálních informací byla naše investice, která se nám mnohonásobně vyplatila."
Kontaktní údaje:
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Projektová manažerka: Bc. Renata Vondráková, tel.: 604 540 583, e-mail: ten.mekcinalbdop@avokardnovr
www.spolkovydum.cz

spolkovy_dum_1.jpg  spolkovy_dum_2.jpg  spolkovy_dum_3.jpg
  spolkovy_dum_4.jpg


Soubory ke stažení