Priorita 1 - Nákup nákladního automobilu s hydraulickou rukou

6.říjen 2008 00:00:00

Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech (GS Podpora drobného podnikání)

Název projektu:
Nákup nákladního automobilu s hydraulickou rukou
Žadatel: Oldřich Krabec
Partneři: Do projektu nebyl zapojen žádný partner
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 2 576 000 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 901 600 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu: 386 400 Kč
Vlastní zdroje: 1 288 000 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Žadatel – drobný podnikatel – působí v oblasti výroby stavebních hmot a stavebních výrobků na Rakovnicku. Snaha udržet krok s konkurencí na dynamicky se rozvíjejícím trhu vznáší nároky na poskytnutí širší nabídky zákazníkovi se strany podnikatele. V poslední době se stalo běžnou praxí, že firmy kromě objednané výroby specifických stavebních prvků poskytují zákazníkovi také jejich dodání a případné začlenění (usazení) přímo v místě realizace stavby. Na rozdíl od konkurence (působící spíše mimo Rakovnicko) firma nevlastnila kapacitně a technicky vyhovující technologii odpovídající požadavkům zákazníků. Přicházela tak každoročně o část zakázek, neboť nebyla schopna větší vyrobené komponenty zákazníkovi dodat a uložit v místě realizace stavby. Řešení problému nabízí pořízení specifického dopravního prostředku – nákladního automobilu s hydraulickou rukou, který podnikateli umožní stát se opět konkurenceschopným.
Projekt a jeho výstupy:
Předmětem projektu je nákup nákladního automobilu s hydraulickou rukou s nosností 6500 kg/1000 kg a délkou ramene cca 12 m, který pomůže firmě uspokojit zvyšující se nároky zákazníka a současně se vyrovnat s konkurencí. Nákup dopravního prostředku přispěje k zajištění většího objemu zakázek, růstu tržeb, zvýšení objemu a produktivity práce. Realizace projektu umožní také navýšit počet zaměstnanců o tři pracovníky, a tím přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu Rakovnicko, vyznačujícím se vyšší mírou nezaměstnanosti.
Doporučení ostatním žadatelům
"Na počátku jsme se potýkali s neinformovaností o možnostech dotací, informace od OHK v Rakovníku, na kterou jsme se obrátili, nebyly dostačující. Proto jsme první informace začali hledat na internetu. Zpočátku jsme také bojovali s vlastními obavami z velkého množství formalit a trávení ,zbytečného času‘ na úřadech. Tento počáteční ostych doporučujeme překonat a nebát se kompetentních osob na cokoli zeptat."
Kontaktní údaje:
Oldřich Krabec, Školská 427, 270 51 Lužná v Čechách
Tel.: 313 537 765, e-mail: zc.kciuq@cebarko

krabec_1.jpg  krabec_2.jpg


Soubory ke stažení