Priorita 2 - II/608 Veltrusy, rekonstrukce mostu ev. č. 608–609

14.říjen 2008 10:57:08

Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech, 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Název projektu: II/608 Veltrusy, rekonstrukce mostu ev. č. 608–609
Žadatel: Středočeský kraj
Partneři: Do projektu nebyli zapojeni partneři
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 83 931 187 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 60 611 925 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu: 23 319 262 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Most ev. č. 608–609, který se nachází na silnici II/608 u obce Veltrusy a převádí tuto silnici přes řeku Vltavu, byl v havarijním stavu. Z tohoto důvodu byla na mostě snížena nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h, čímž došlo ke snížení plynulosti dopravy. Problém byl o to závažnější, že Veltrusy jsou díky svému zámku a parku turisticky frekventovaným místem. Cílem projektu bylo kvalitativně zlepšit dopravní obslužnost, zvýšit plynulost dopravy v dané lokalitě, zvýšit bezpečnost silničního provozu a zprostředkovaně přispět k rozvoji cestovního ruchu.
Projekt a jeho výstupy:
Havarijní stav mostu byl způsoben především poškozením mostních závěr, poškozením odvodnění římsy, zábradlí a mostní vozovky. Tento nevyhovující stav byl odstraněn celkovou rekonstrukcí mostu. Rekonstrukce zahrnovala aktivity, jako je bourání, rekonstrukce objektů pozemní komunikace, vlastní rekonstrukce mostu, výstavba opěrných zdí, rekonstrukce veřejného osvětlení a přemístění plavebních znaků. Výstupem projektu je most o délce 227 metrů, šířce 13,6 metru a s chodníky po obou stranách mostu širokými 1,32 metru. Normální zatižitelnost v mostu je 26 t, výhradní 48 t.
Kontaktní údaje:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Projektový manažer: Ing. Ladislav Bak
Tel.: 257 280 428, e-mail: zc.s-rk@kab

veltrusy_1.jpg  veltrusy_2.jpg  veltrusy_3.jpg


Soubory ke stažení