Priorita 1 - Intenzifikace provozu pila Věšín

14.říjen 2008 10:21:04

Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech (GS Podpora malého a středního podnikání)

Název projektu: Intenzifikace provozu pila Věšín
Žadatel: Bierhanzl Group, a. s.
Partneři: Do projektu nebyli zapojeni partneři
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 9 877 000 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 2 791 040 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu: 1 196 160 Kč
Vlastní zdroje: 5 889 800 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Bierhanzl Group, a. s., působí především na trhu stavebních materiálů v regionech středních, jižních a západních Čech. Kromě provozu sedmi prodejních skladů stavebnin, manipulačního skladu dřeva, pily a výrobny palet firma zpracovává dřevo ve středisku pilařské výroby a dřevovýroby v Martinicích u Březnice a ve Věšíně. Středisko zahájilo činnost v roce 1997 vybudováním pilařského provozu v Martinicích u Březnice a od počátku sleduje jasný trend orientovat produkci pily směrem k okruhu zákazníků již známých z působení firmy Bierhanzl Group, a. s., na trhu stavebních materiálů. V roce 2001 zakoupila firma provoz bývalých Středočeských dřevařských závodů ve Věšíně. Tento komplex byl postupně upraven tak, aby zde mohla vzniknout základna pro velkovýrobu dřevěných palet. Záměrem projektu je intenzifikovat provoz pily pořízením technologie na výrobu paletového přířezu a technologie na opracování, ořezávání a vypalování. Realizace projektu odstraní úzká místa na stávající lince, zvýší výtěžnost řeziva z kulatiny a zvýší objem výroby. Rozšíření výroby zároveň umožní vznik nových pracovních míst, a přispěje tak ke snížení nezaměstnanosti v hospodářsky slabém regionu Rožmitálska.
Projekt a jeho výstupy:
Předmětem projektu byl nákup technologie na výrobu paletového přířezu a technologie na opracování, ořezávání a vypalování, které byly umístěny do stávající výrobní haly pily Věšín. Nová technologie umožní vyrábět až s dvojnásobnou kapacitou. Předpokládá se, že současná produkce 360 000 kusů palet ročně vzroste na 580 000 kusů palet. Zavedení nové technologie přispěje také ke snížení podílu odpadu, výtěžnost řeziva bude zvýšena ze stávajících 51,25 % minimálně na 60 %. Díky realizaci projektu dojde k rozvoji zaměstnanosti v regionu: projekt vytvoří dvanáct nových pracovních míst. I po realizaci projektu firma pokračuje v dalším zvyšování efektivnosti a objemu výroby při zpracování dřeva v pilařském provozu Věšín. Její projekty "Omítací uzel pořezové technologie – pila Věšín" a "Optimalizační třídicí linka kulatiny" byly podpořeny z programu SROP, z grantového schématu Podpora malého a středního podnikání (2. a 3. kolo výzvy). Také tyto projekty významnou měrou přispějí ke snížení nezaměstnanosti na Rožmitálsku, neboť umožní vznik dvaceti nových pracovních míst.
Doporučení ostatním žadatelům:
"Věnujte zvýšenou pozornost zadávání veřejných zakázek. My jsme si vzali na pomoc konzultantskou firmu, zabývající se touto problematikou. Konzultujte vše s kompetentními úředníky a řešte problém, dokud je živý. Správně připravit zadání v oblasti dřevařských technologií je vždy "oříšek", poněvadž ve většině případů jde o technologie "šité na míru" a mnohdy je zde velký prostor pro různé modifikace a systémová řešení. Pokud nedochází ke stoprocentnímu nasazení nové technologie, udělejte dokonalý rozbor stavu a výkonového potenciálu zařízení, které má na nové zařízení navazovat. V případě nesouladu s novými technologickými částmi mohou vzniknout problematická místa, která negativně ovlivní plánovanou efektivitu nové investice nebo vyvolají další vícenáklady. V případě dokonalého rozboru s nimi můžete počítat předem nebo jim předcházet. I pro tento případ je proto dobré zahrnout do týmu několik specialistů v jednotlivých oborech nebo poradce."
Kontaktní údaje:
Bierhanzl Group, a. s., 262 72 Březnice, Sadová 517
Předseda představenstva: Bořek Bierhanzl
Tel.: 318 67 90 31, e-mail: zc.lznahreib@nisevalip

pila_vesin_1.jpg   pila_vesin_2.jpg


Soubory ke stažení