Priorita 2 - Výstavba dopravního terminálu v Rakovníku

14.říjen 2008 13:18:46

Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech, 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Název projektu: Výstavba dopravního terminálu v Rakovníku
Žadatel: Město Rakovník
Partneři: Svazek měst a obcí Rakovnicka
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 21 021 374 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 15 766 030 Kč
Vlastní zdroje: 5 255 344 Kč

Řešený problém a cíle projektu:
Původní stav autobusového nádraží v Rakovníku vybudovaného ve druhé polovině 60. let minulého století bránil jak kapacitně, tak z hlediska bezpečnosti (couvání autobusů s cestujícími z pilových stanovišť, vandalismus,kapesní krádeže, výtržnosti) a plynulosti provozu dalšímu rozvoji autobusové dopravy. Cílem projektu je vytvořit pro širokou cestující veřejnost vlídný, bezpečný, bezbariérový a informacemi dostatečně vybavený dopravní terminál. Realizace projektu má zároveň přispět k přilákání většího počtu cestujících, ke zvýšení zájmu a posílení pracovních míst u dopravců.
Projekt a jeho výstupy:
V rámci projektu byla provedena změna celého prostranství autobusového nádraží směrem k jeho smysluplnějšímu využití. Díky rekonstrukci nádraží došlo ke změně pilovitého stání autobusů na podélné, které je vhodnější z hlediska bezpečnosti cestujících a snížení nehodovosti během přepravy osob. Příjezdová komunikace byla rozšířena o jeden jízdní pruh s pěti polotěsnými parkovacími stáními, stávající komunikace byla opravena. Na středové ploše byla rozšířena plocha pro odstavné stání autobusů úpravou zelených ostrůvků. V prostranství nádraží je zajištěn jednosměrný provoz autobusů. V areálu nádraží bylo opraveno veřejné osvětlení, zrekonstruována kanalizace, vybudovány nové a zrekonstruovány stávající chodníky. Stávající nástupiště byla zrekonstruována a rozšířena o nová. Prostranství bylo dovybaveno zastávkovými přístřešky, zastávkovými sloupy, odpadkovými koši a lavičkami. Pohyb pěších je usměrněn vodorovným dopravním značením a bezpečnostním zábradlím, příchod na nástupní ostrůvky je pouze vmístech označených pro chodce. K lepší informovanosti a orientaci cestujících slouží informační kiosek s možností aktivního vyhledávání autobusových a železničních spojů, stejně jako informační tabule se zobrazováním aktuálních příjezdů a odjezdů autobusů. Již nyní lze pozorovat pozitivní dopad projektu. Po necelém roce od zahájení realizace stavební části projektu došlo k nárůstu o 45 spojů (odjezdů) týdně. Šestnáct linek bylo začleněno do systému Středočeské integrované dopravy (SID). Do jednoho roku po ukončení realizace projektu vznikne díky této investici minimálně pět pracovních míst. Již v současné době je prokazatelné, že u největšího dopravce v regionu vzniklo v souvislosti s rozšířením služeb a přidáním nových spojů sedm novýchpracovních míst.
Doporučení ostatním žadatelům:
"Vzhledem ke skutečnosti, že celý proces od zpracování žádosti přes průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení a následný monitoring je administrativně i časově velice náročný, měl by být případný konečný příjemce grantu buď dostatečně personálně vybaven, nebo by si měl nalézt vhodného zkušeného partnera, který část administrativy zpracuje ve spolupráci s konečným příjemcem. My jsme spolupracovali s externí konzultantskou firmou a tato spolupráce se nám vyplatila."
Kontaktní údaje:
Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
Manažer projektu: Pavel Holub, Tel.: 313 259 160, e-mail: zc.okarum@bulohp
Zpracovatelé projektu: Ing. Kadlec, Ing. Matýšková, Ing. Brokešová,tel.: 542 210 119, e-mail: zc.nevar@ofni

rakovnik_1.jpg  rakovnik_2.jpg  rakovnik_3.jpg


Soubory ke stažení