Priorita 1 - Zvýšení produkce společnosti Kaiser, s. r. o.

14.říjen 2008 10:33:53

Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech (GS Podpora malého a středního podnikání)

Název projektu: Zvýšení produkce společnosti Kaiser, s. r. o., v Rožmitále pod Třemšínem
Žadatel: Kaiser, s. r. o., Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Partneři: Do projektu nebyli zapojeni partneři
Struktura financování:
Celkové náklady projektu: 4 754 050 Kč
Prostředky z EU (ERDF): 1 338 048 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu: 562 368 Kč
Vlastní zdroje: 2 853 634 Kč

Řešený problém a cíle projektu:

Firma Kaiser, s. r. o., podniká v oblasti pilařské výroby, lesnictví a těžby dřeva. Během posledních let rostly požadavky odběratelů jak na množství, tak především na kvalitu poskytovaných služeb. Společnost tak musela řešit problém s převyšující poptávkou, kterou nestačila dostatečně pokrýt a pružně na ni reagovat. Řešení daného problému představoval projekt v podobě pořízení nové technologie a inovace výroby. Tímto krokem bylo možné dosáhnout navýšení produkce sušených výrobků (řeziva, palet), snížení nákladů společnosti, růstu obratu společnosti a udržení cen v delším časovém horizontu. Inovace výroby znamenala pro společnost vzrůst její konkurenceschopnosti, zlepšení pozice na trhu, možnost získání nové a uspokojení stávající poptávky. Projekt, realizovaný v hospodářsky slabém regionu Rožmitálska, zároveň přispěje ke zvýšení ekonomického rozvoje regionu a umožní vytvoření nových pracovních míst.
Projekt a jeho výstupy:
Předmětem projektu byl nákup a montáž zařízení na teplovzdušné sušení řeziva, paletových přířezů a palet, pořízení kolového nakladače VOLVO L40 B a spalovacího zařízení dřevního odpadu. Pořízení sušicího zařízení přispělo k modernizaci výroby, nakladač zjednodušil manipulaci se dřevem a jeho nákup představuje do budoucna úsporu nákladů. Spalovací zařízení má pozitivní vliv na životní prostředí. Díky realizaci projektu došlo k vytvoření čtyř pracovních míst. Předpokládá se, že realizací projektu dojde k růstu obratu společnosti o 25 procent.
Kontaktní údaje:
Kaiser, s. r. o., Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Jednatel společnosti: Mgr. Josef Kaiser, e-mail: zc.ilacsit@jresiak
Zpracovatelka projektu: Ing. Zuzana Syřínková, Tel.: 775 704 450, e-mail: zc.procstc@avoknirys

kaiser_1.jpg  kaiser_2.jpg  kaiser_3.jpg


Soubory ke stažení