Strana 1 z 2
Zobrazit položek na stránce
Stránky: 1 2 Další Poslední


Sedm let projektů ROP Střední Čechy


Obrazová publikace.


PUBLICITA PROJEKTU


AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ, 2014


UDRŽITELNOST PROJEKTU


Nová brožura, která se věnuje období, kdy projekt vstoupí do období udržitelnosti. Tipy pro příjemce.


Brožura ROP SČ - 2014


Aktualizovaná brožura o Regionálním operačním programu Střední Čechy, s údaji o výsledcích čerpání a projektech v jednotlivých prioritních osách.


Veřejné zakázky
Televizní spot - Letní putování
Televizní spot věnovaný ROP Střední Čechy
ROP Střední Čechy v pořadu POKR
ČTVRTÝM ROKEM INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


FUNGOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STŘEDNÍ ČECHY V LETECH 2007–2009


Mapa úspěšných projektů - doprava
Mapa úspěšných projektů - cestovní ruch
Mapa úspěšných projektů - integrovaný rozvoj území
Nejčastější chyby a dotazy
Veřejné zakázky - pouze archiv, tato brožura byla aktualizována
Jak na projekt
Billboard ROP SČ
Všeobecný leták ROP


Leták s všeobecnými informacemi k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Střední Čechy.


Doprava


Leták zaměřený na prioritní osu 1 - doprava.


Cestovní ruch


Leták zaměřený na prioritní osu 2 - Podpora cestovního ruchu.


Integrovaný rozvoj území


Leták zaměřený na prioritní osu 3 - Integrovaný rozvoj území.


Strana 1 z 2 Stránky: 1 2 Další Poslední