Strana 46 z 46
Zobrazit položek na stránce
Stránky: První Předchozí ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Způsobilé výdaje
29.leden 2007
Zveřejnění Pravidel způsobilosti výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013.


Přeskočit na navigaci Úvodní strana ROP << 76-80 | 81-83 | >> Kde lze průběžně získávat další informace o ROP?
18.leden 2007
Své projektové záměry mohou žadatelé konzultovat telefonicky, elektronicky či osobně s pracovníky Úřadu Regionální rady, oddělení Administrace projektů. Termín osobní schůzky je vhodné předem telefonicky domluvit. Kontakty: Bc.Lukáš Haupt – tel. 257 280 516, zc.cspor@tpuah ; Ing. Martina Pecháčková – tel. 257 280 472.


Co si mohou již nyní potenciální žadatelé připravovat?
18.leden 2007
V současné době doporučujeme potenciálním žadatelům připravovat své projektové záměry včetně rámcových rozpočtů a harmonogramů a konzultovat možnost jejich financování z ROP s pracovníky Úřadu Regionální rady.


Kdy bude vyhlášena 1. výzva k předkládání projektů?
18.leden 2007
Předpokladem vyhlášení 1. výzvy a jejího úspěšného průběhu je schválení programového dokumentu ROP ze strany Evropské komise, vyřešení veřejné podpory ve vztahu k ROP a nastavení monitorovacího informačního systému (vč. webových elektronických žádostí pro žadatele).


V jaké fázi se nachází příprava ROP NUTS2 Střední Čechy?
18.leden 2007
15. listopadu 2006 schválila Vláda ČR programový dokument ROP NUTS2 Střední Čechy (dále jen ROP). Po překladu a drobných technických úpravách byl tento dokument 4. ledna 2007 odeslán na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), které jej následně zaslalo společně s ostatními operačními programy Evropské komisi (EK). Od této doby...


Verze ROP pro schválení Evropskou komisí
15.leden 2007
4.1.2007 byl na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslán dokončený programový dokument ROP NUTS 2 Střední Čechy. Ministerstvo pro místní rozvoj zajistí jeho předání Evropské komisi.


ROP schválen Vládou ČR
9.listopad 2006
Na svém včerejším zasedaní Vláda ČR schválila, resp. vzala na vědomí návrhy operačních programů pro léta 2007 - 2013. Vzhledem k tomu, že ROP Střední Čechy měl již souhlasné stanovisko SEA, byl program schválen.


Oddělení Administrace projektů informuje o termínech ukončení hodnocení výzev
30.listopad 1999
Pro žadatelé z řad obcí a měst zveřejňujeme tabulku s termíny ukončení hodnocení jednotlivých výzev.


Park opět rozkvetl

Dne 24.4.2013 byl otevřen park Výstaviště v Mladé Boleslavi.


Strana 46 z 46 Stránky: První Předchozí ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46