logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2022 13:44:52  hodin


Právě jste na:  Domů

Strana 44 z 46
Zobrazit položek na stránce
Stránky: První Předchozí ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Další Poslední
Omezení konzultací u aktuálních výzev
8.únor 2008
Vážení žadatelé, dovolujeme si vás upozornit na plánované omezení osobních konzultací v období 25. – 29. 2. 2008 z důvodu příjmu žádostí. V tomto období bude omezena možnost osobních konzultací projektů s pracovníky OAP v oblasti cestovního ruchu a regionální dopravní infrastruktury.


Smlouva o poskytnutí dotace
1.únor 2008
Dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy bude poskytována na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Tato smlouva je základním dokumentem vymezujícím práva a povinnosti poskytovatele (Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy) a příjemce.


Výstupy projektu: Analýza absorpční kapacity
30.leden 2008
V prosinci 2007 byl ukončen evaluační projekt „Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“, který byl realizován Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (zadavatel) ve spolupráci s externím zpracovatelem – společností Akses, spol s r.o.


Nové užitečné sekce pro žadatele a příjemce na webu ROP
22.leden 2008
Úřad Regionální rady připravil souhrn odpovědí na často kladené dotazy - FAQ a dále vzory základních náležitostí Smlouvy o partnerství a Usnesení Zastupitelstva k doložení finančního krytí projektu. Tyto novinky naleznete v sekci Doporučení pro žadatele a příjemce.


Upozornění pro projekty zakládající veřejnou podporu (platí pro výzvy č. 4, 5 a 6)
16.leden 2008
Práce na realizaci těchto projektů nesmí být zahájeny před datem přijatelnosti projektu. V případě, že práce na realizaci projektu jsou zahájeny před tímto datem, není celý projekt způsobilý k poskytnutí dotace (viz čl. 5. Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 zde dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88...


Technické problémy s webovou žádostí ve dnech 12. a 13. ledna 2008
14.leden 2008
Všem uživatelům se omlouváme za výpadky webové aplikace BENEFIT7 ve dnech 12. - 13. 1. 2008. V uvedeném termínu došlo k potížím na straně dodavatele technického zabezpečení, které pracovníci Úřadu Regionální rady Střední Čechy nemohou ovlivnit. Dodavatel chybu opravil a v neděli 13. 1. 2008 ve 21:00 byla webová aplikace...


Nové finanční limity na veřejné zakázky
7.leden 2008
Na začátku tohoto roku v souvislosti s nařízením Komise (ES) č. 1422/2007 a sdělením Komise (ES) č. 2007/C 301/01 vstoupily v platnost nové finanční limity na veřejné zakázky.


Euromanažeři ROP
2.leden 2008
Za účelem posílení schopnosti potenciálních příjemců předkládat v dostatečném množství kvalitní projektové záměry a následně tyto projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost je v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy vytvořena síť euromanažerů ROP.


Dokumenty pro další výzvy ROP jsou schváleny
19.prosinec 2007
Dokumenty pro druhou výzvu ROP jsou schváleny Dne 19. prosince 2007 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil podklady potřebné k vyhlášení dalších výzev Regionálního operačního programu. Díky tomu budou 20. prosince 2007 vyhlášeny výzvy, které se zaměřují na prioritní osu 1 Doprava a prioritní osu 2 Cestovní...


Specializované workshopy k jednotlivým výzvám
17.prosinec 2007
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy si Vás dovoluje pozvat na workshopy k výzvám pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy. Konkrétně se bude jednat o prioritní osu Doprava a Cestovní ruch.


Slavnostní podpis sedmi regionálních operačních programů se uskutečnil v Praze 11.12.2007
11.prosinec 2007
Dne 11. prosince 2007 bylo v Praze slavnostně podepsáno sedm Regionálních operačních programů a dva celostátní operační programy Podnikání a inovace a Doprava. Mezi podepsanými Regionálními operačními programy je také program určený pro region Střední Čechy, který v průběhu sedmi let kraji přinese přibližně 15 miliard Kč.


Informační kampaň Úřadu Regionální rady na téma čerpání dotací z ROP Střední Čechy byla úspěšně dokončena
3.prosinec 2007
Úřad Regionální rady oslovil během své informační kampaně konané na území Středočeského kraje přes 1100 potenciálních žadatelů o dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Pracovníci Úřadu Regionální rady navštívili během tří měsíců celkem 21 pověřených obcí v Středočeském kraji. Dalších 8 seminářů se konalo na půdě KÚ...


Aktualizovaná pravidla pro publicitu
23.listopad 2007
Výbor Regionální rady schválil Metodický pokyn č. 4, kterým upravuje pravidla pro publicitu projektů realizovaných v rámci ROP Střední Čechy. Při realizaci projektů je nutné dodržovat náležitosti a podmínky spojené s tak zvanou povinnou publicitou.


Plán výzev na rok 2007 aktualizován
22.listopad 2007
Výbor Regionální rady schválil aktualizovaný plán výzev na rok 2007. Do konce roku 2007 budou vyhlášeny výzvy v celé prioritní ose 2 - Cestovní ruch a v oblastech podpory 1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy a 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura.


Analýza absorpční kapacity
13.listopad 2007
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy realizuje v období od září do prosince 2007 projekt „Analýza absorpční kapacity regionu NUTS II Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“. Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem osloveným za součinnost a podporu členů projektového týmu zpracovatele – firmy Akses,...


První projekty z Regionálního operačního programu jsou schváleny
30.říjen 2007
Usnesením Výboru Regionální rady (VRR) bylo 24. 10. 2007 schváleno 12 projektů Technické pomoci v celkové výši 48 560 000 Kč. „Tyto projekty jsou mezi prvními, které byly v České republice v současném programovém období 2007-13 schváleny. Ukazuje to na dobrou připravenost celého systému ROP Střední Čechy přijímat projekty,“ uvedl...


Evropské komisi byla odeslána finální verze Programového dokumentu ROP Střední Čechy
15.říjen 2007
Dne 12. října 2007 odeslala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy finální verzi Programového dokumentu Regionálního operačního programu na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo zprostředkuje předání dokumentu Evropské komisi. Na základě jednání s EK se předpokládá, že program bude schválen do konce letošního roku.


Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlašuje 1. 10. 2007 první výzvu ROP SČ
1.říjen 2007
První výzva je zaměřena na prioritní osu 1 Doprava a oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastrukturu. Podpora je konkrétně směřována na zvýšení kapacity a zkvalitnění silnic II. a III. třídy. Subvence je určena k rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují...


Stav jednání s EK k Programovému dokumentu ROP NUTS 2 Střední Čechy
18.září 2007
Na základě připomínek Evropské komise (EK) ze dne 30. 7. 2007 byl aktualizován Programový dokument ROP NUTS 2 Střední Čechy. Aktualizovaný dokument byl odeslán dne 31. 8. 2007 prostřednictvím systému SFC Evropské komisi v české a anglické verzi.


Zveřejnění Prováděcího dokumentu (verze 2) a Pokynů pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 1
18.září 2007
Dne 17. 9. 2007 schválil Výbor Regionální rady dokumentaci potřebnou k vyhlášení výzvy č. 1, která bude pro oblast podpory 1.1 vyhlášena dne 1. 10. 2007. Jedná se zejména o Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu pro NUTS 2 Střední Čechy - verze 2 (dále jen PD ROP) a Pokyny...


Strana 44 z 46 Stránky: První Předchozí ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Další Poslední
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png