logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2022 13:58:47  hodin


Právě jste na:  Domů

Strana 43 z 46
Zobrazit položek na stránce
Stránky: První Předchozí ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Další Poslední
III. press-trip „Po stopách EU ve Středních Čechách“ představil úspěšné projekty financované z evropských fondů prostřednictvím SROP
20.červen 2008
V pořadí již třetí press-trip „Po stopách EU ve Středních Čechách“ pořádaný Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy ve spolupráci se Středočeským krajem se uskutečnil v okolí Mělnicka. Akce se zúčastnili ředitel Úřadu Regionální rady Mgr. Marek Kupsa, vedoucí odboru Řízení ROP Ing. Jiří Kořínek a starosta města Mělník Mgr....


DŮLEŽITÉ - Změna e-mailových adres
17.červen 2008
Dovolujeme si vám oznámit, že v pondělí, 16. června došlo ke změně veškerých e-mailových adres zaměstnanců Úřadu Regionální rady. Ve všech adresách se změnila doména, a to z původní kr-s.cz na současnou ropsc.cz. Kompletní přehled e-mailů naleznete v Kontaktech. V centrální e-mailové adrese došlo také k aktualizaci a to na...


Vyhlášení další výzvy na cestovní ruch
11.červen 2008
Regionální rada Střední Čechy vyhlášuje výzvu k předkládání projektů k oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje v rámci prioritní osy Cestovní ruch. Termín pro příjem žádostí je stanoven do 30. července 2008, 12:00 hod. Text výzvy včetně Pokynů pro žadatele a příjemce nalznete v sekci Výzvy...


Po stopách EU ve středních Čechách: třetí press-trip Regionální Rady regionu soudržnosti Střední Čechy
6.červen 2008
Tato akce navazuje na úspěšné press - tripy "Po stopách EU ve Středních Čechách", které se pořádaly v minulých dvou letech. Cílem této celodenní akce je prezentace již realizovaných úspěšných projektů na území středních Čech, které byly financované z evropských fondů prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.


Výroční konference ROP NUTS 2 Střední Čechy
6.červen 2008
V Národním domě na Smíchově se dne 5. června 2008 uskutečnila již druhá konference Regionálního operačního programu pro Střední Čechy pod názvem „Ze SROPu do ROPu“. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Středočeského kraje a předseda Regionální rady Ing. Petr Bendl.


Integrovaný plán statutárního města Mladá Boleslav (IPRM)
6.červen 2008
Statutární město Mladá Boleslav má možnost v následujících letech získat ze strukturálních fondů Evropské unie dotace na spolufinancování velkých investičních projektů, které přinesou podstatné zvýšení kvality života ve městě. Nezbytnou podmínkou pro čerpání prostředků z EU na rozvojové projekty měst nad 50 tisíc obyvatel je zpracování Integrovaného plánu rozvoje města...


Prodloužení lhůty pro kontrolu přijatelnosti projektů
4.červen 2008
Dovolujeme si vás upozornit, že lhůta pro kontrolu přijatelnosti projektů v rámci výzev číslo 9 až 16 bude prodloužena.


4. zasedání Monitorovacího výboru za účasti zástupců Evropské komise
28.květen 2008
Dne 26. května 2008 proběhlo na půdě Úřadu Regionální rady v pořadí již 4. zasedání Monitorovací ho výboru. Poprvé se zasedání zúčastnili i zástupci Evropské komise z Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise pan Jack Engwegen, vedoucí české jednotky a paní Alice Langerová.


Další kolo výzev bude zahájeno v červnu
14.květen 2008
Vyhlášení výzvy k předkládání projektů k oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje v rámci prioritní osy Cestovní ruch je plánováno na termín mezi 9. a 16. červnem 2008 s ukončení výzvy k 30. 7. 2008.


Výzvy na rozvoj měst a venkova byly ukončeny
12.květen 2008
Ve dnech 30. 4. a 12. 5. 2008 byl ukončen příjem projektů ve výzvách vyhlášených 5. a 10. března 2008. Žadatelé měli možnost podat projekty v rámci prioritní osy 3 – Integrovaný rozvoj území. Výzvy byly konkrétně zaměřeny na revitalizaci území, volnočasové aktivity, sociální oblast, zdravotnictví a školství.


Výbor Regionální rady schválil první úspěšné projekty
7.květen 2008
Dne 7. května 2008 byly Výborem Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy schváleny úspěšné projekty z prioritní osy 1 – Doprava. Konkrétně z oblastí podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura a 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy. Projekty byly odevzdány ve výzvách, které proběhly od 20. 12. 2007 do 29. 2. 2008.


Výzva k předkládání projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Kladna
22.duben 2008
Město Kladno má možnost v následujících letech získat ze strukturálních fondů Evropské unie dotace v řádu stovek milionů korun na spolufinancování velkých investičních projektů, které přinesou podstatné zvýšení kvality života ve městě. Nezbytnou podmínkou pro čerpání prostředků z EU na rozvojové projekty měst nad 50 tisíc obyvatel je zpracování Integrovaného...


Omezení konzultací u aktuálních výzev
21.duben 2008
Vážení žadatelé, dovolujeme si vás upozornit na plánované omezení osobních konzultací v období 28. 4. – 5. 5. 2008 z důvodu příjmu žádostí. V tomto období bude omezena možnost osobních konzultací projektů s pracovníky OAP v oblasti Integrovaného rozvoje území.


Upozornění na prodloužení lhůty
17.duben 2008
Dovolujeme si Vás upozornit, že lhůta pro kontrolu formálních náležitostí projektů v rámci výzvy č. 4 – Podnikatelská infrastruktura s služby CR, bude prodloužena o 10 pracovních dnů.


Upozornění na prodloužení lhůty
10.duben 2008
Dovolujeme si Vás upozornit, že u kontroly přijatelnosti projektů v rámci výzvy č. 5 - Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu, bude lhůta pro ukončení kontroly formálních náležitostí prodloužena o 6 pracovních dnů.


Upozornění pro žadatele - přístup k aplikaci BENEFIT7
17.březen 2008
Dovolujeme si vás upozornit na plánovanou odstávku webové žádosti BENEFIT7. Tato aplikace nebude na adrese http://www.eu-zadost.cz přístupná v pondělí 5. 5. 2008 od 8:00 do 17:00.


Výzvy na cestovní ruch a dopravu ukončeny
3.březen 2008
V pátek 29. 2. 2008 byl ve 12:00 ukončen příjem projektů ve výzvách vyhlášených 20. 12. 2007. Žadatelé měli možnost podat projekty do oblasti cestovního ruchu, veřejné dopravy a investic do místních komunikací.


Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
28.únor 2008
Upozorňujeme žadatele na povinnost předložit k Žádosti o poskytnutí dotace ve výzvách č. 9 až 16 vyplněný a podepsaný formulář Vyhodnocení finančního zdraví žadatele. Tento formulář je předkládán jako povinná příloha č. 3 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele.


Výbor Regionální rady schválil vyhlášení výzev v prioritní ose 3
21.únor 2008
V prioritní ose 3 - Integrovaný rozvoj území bude vyhlášeno celkem 9 výzev. Veškeré dokumenty včetně textu výzev naleznete v sekci Výzvy - Aktuální výzvy.


Euromanažeři ROP – poradenská síť pro Střední Čechy zahájila svou činnost
14.únor 2008
Za účelem posílení schopnosti potenciálních příjemců předkládat v dostatečném množství kvalitní projektové záměry a následně tyto projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost je v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy vytvořena síť euromanažerů ROP.


Strana 43 z 46 Stránky: První Předchozí ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Další Poslední
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png