logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 27.11.2021 13:18:15  hodin


Právě jste na:  Domů > Votický klášter ožívá!

Votický klášter ožívá!

2.listopad 2015

Město Votice slavnostně otevřelo jeho zrekonstruovanou část. Slavnostním přestřižením pásky v refektáři kláštera svatého Františka z Assisi ve Voticích skončila v pátek 23. října rok trvající rekonstrukce dvou křídel františkánského kláštera.TISKOVÁ ZPRÁVA Votic, ze dne 23. 10. 2015                   


Historie nejvýznamnější votické památky sahá do roku 1627, kdy jej založil Sezima z Vrtby. Nynější klášterní budovy vyrostly na původních po přestavbě z let 1766 – 1771. Řád františkánů zde působil až do osudné noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byli mniši tehdejším režimem z kláštera internováni a klášter byl zrušen. V prostorách kláštera vznikly kanceláře Okresního národního výboru, vyšetřovny Státní bezpečnosti, dále internát a učebny pro učňovskou mládež, které později nahradil až do roku 1997 národní podnik Tesla. Po navrácení objektu Provincii bratří františkánů zůstal klášter prázdný. Nebylo v silách řádu, obnovit v klášteře svou činnost, ani vzhledem k finančním nárokům zajistit potřebné opravy objektu. Po dlouhém zvažování bylo rozhodnuto klášter prodat. V roce 2010 bylo založeno občanské sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích, které si kladlo za cíl probudit zájem veřejnosti o tuto památku a poté usilovat o to, aby se klášter dostal do majetku města. To se stalo poté, co zastupitelé po debatě o využití objektu odsouhlasili v roce 2012 jeho koupi. Následovalo zpracování projektové dokumentace a neúspěšný pokus získat finance od Ministerstva kultury a v rámci tzv. Norských fondů.  Zajistit financování obnovy dvou křídel kláštera se podařilo díky výzvě na obnovu památek a jejich využití pro cestovní ruch z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy.  Alokace byla omezená, proto byla zrekonstruována dvě křídla a třetí na svou obnovu stále ještě čeká…

 

„Dotace z regionálního operačního programu činila částku ve výši takřka třiceti milionů korun, dalších zhruba sedm financuje město ze svého rozpočtu. Jsem velice rád, že se podařilo klášter zachránit a přeměnit chátrající budovy v reprezentativní prostory. Velké úkoly však máme před sebou – zajistit, aby klášter skutečně žil a také hledat prostředky na rekonstrukci posledního křídla,“ uvedl votický starosta Jiří Slavík a poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu Votický klášter ožívá! podíleli. Při náročném procesu, jímž rekonstrukce kláštera byla, to byli projektanti, dále úředníci města, Regionálního operačního programu nebo Národního památkového ústavu a také desítky zaměstnanců společnosti Hora s.r.o., která zakázku stavebně realizovala. „Rekonstrukce votického kláštera je náročnou investicí, věříme však, že město by mělo odpovídajícím způsobem pečovat o dědictví po předcích, o kulturní památky a o kulturní a společenské vyžití občanů,“ doplnil starosta.

Jana Zelenková z občanského sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
poděkovala členům sdružení za úsilí, jež vyvinuli hlavně v době, kdy se rozhodovalo o tom, zda město klášter odkoupí. „Kláštery byly centrem vzdělanosti a nejinak tomu bylo u votického kláštera. Jsem ráda, že tento účel bude klášter plnit i v současnosti,“ dodala.Po stříhání pásky, jehož se před pozvanými hosty, mezi nimiž nechyběli zástupci Provincie bratří františkánů, zástupci Mikroregionu Voticko, Místní akční skupiny Posázaví, starostové a starostky obcí mikroregionu, projektanti nebo zástupci stavební firmy Hora, ujali votický starosta Jiří Slavík, Jana Zelenková z občanského sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích, ředitel ROP Střední Čechy Ing. Václav Chytil a Ing. Arch. Hana Řepková z NPÚ.


Poté se hosté vydali na komentovanou prohlídku expozic, konkrétně expozice z historie města, expozice osobností, jež se zapsaly do dějin města, expozice z historie votického františkánského kláštera a františkánského řádu, na nichž pracovali členové občanského sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích Jana Zelenková a Jiří Maršíček a členové Vlastivědného klubu Votice Václav Šustr a Jana Špačková. Konečnou úpravu a grafické zpracování těchto expozic zajistila Hana Pechačová a Jana Špačková. Dále přítomné zaujala expozice věnovaná projektu JANKOW 1645 a dětská interaktivní expozice bitvy u Jankova. Přítomní zhlédli také dvě fotografické výstavy: Černobílé krásy Voticka Antonína Kříže a Barevné krásy Voticka Miroslava Brdka. Původní obyvatele kláštera připomíná mnišská cela, v kapli si prohlédli fresky, jež na svou obnovu také ještě čekají.


Veřejnost se do zrekonstruované části votického kláštera bude moci poprvé podívat ve středu 28. října, kdy budou prostory otevřeny od 10 do 18 hodin. Zajištěn bude doprovodný program a Den otevřených dveří vyvrcholí v 18 hodin koncertem Základní umělecké školy Votice.

 


Slavnostní stříhání pásky v refektáři votického kláštera. Zleva pásku drží místostarosta Votic Jan Kučera, zprava místostarosta Votic Martin Rataj. Pásku stříhají (zleva) ředitel ROP Střední Čechy Ing. Václav Chytil, Ing. Arch. Hana Řepková z NPÚ, votický starosta Jiří Slavík a Jana Zelenková z občanského sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích Foto: Jana Hejhalová

                        

 

Mgr. Jana Špačková
zastupitel pověřený komunikací s médii
moc.liamg@avoknelaps.anaj
601 584 778Soubory ke stažení:


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nabídka nepotřebného majetku říjen 2021    
Zápis ze 4. jednání VRR SČ dne 05.10.2021    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png