Kam s dětmi? V Poděbradech jim postavili novou školku.

12.březen 2015

Díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy, mají další destíky dětí v Poděbradech kam chodit v rámci předškolního vzdělávání. Des byl provoz MŠ na Žižkově ulici slavnostně zahájen.

Až 20 milionů korun má činit podpora z dotací ROP na nově vystavěnou školku, která disponuje kapacitou 112 míst. Z dotace se uhradila jak demolice bývalé budovy, tak i sadové úpravy a gastroprovoz. Nechybí samozřejmě hřiště, aby se děti ze všech čtyř tříd mohly vydovádět venku.

Význam mateřských školek pro obce a města roste, zvláště v okolí Prahy a v atraktivních lokalitách. Mezi ně patří i lázeňské město Poděbrady, které se rok od roku zvelebuje a zdokonaluje svou infrastrukturu. Roste i počet malých občánků. S podporou ROP Střední Čechy v historickém městě uskutečnila celá řada projektů. Můžeme vzpomenout na sportoviště, místní komunikace, autobusové nádraží, kolonáda, nebo další mateřská školka u břehu Labe. Důležitou stavbou, jejíž dokončení se letos netrpělivě očekává, je přemostění železniční dráhy. Tento projekt Středočeského kraje hraje velkou úlohu v plynulosti dopravního uzlu Poděbrad.

Blanka Viktorová odbor investic a majetku Města Poděbrady upřesňuje okolnosti a průběh projektu:

Novostavba mateřské školy nahradila komplex dvou objektů školky a jednoho hospodářského pavilonu vše postavené v roce 1981. Původní stavba byla v havarijním stavu.

Obvodové stěny, příčky i podhledy stropů byly z dřevotřískových desek s nebezpečím uvolňování formaldehydu a desek Ezalit, které jsou uváděny jako materiál obsahující azbest. V první etapě byla zdemolována budova hospodářského objektu a na jejím místě postavena nová čtyřtřídní mateřská škola. Veškeré prostory byly vybaveny nábytkem, zařízením a hračkami včetně interaktivních tabulí v každé třídě, čímž se školka zařadila mezi projekty zahrnující zavádění moderních technologií a inovací. V objektu je i kuchyň s vybaveným gastro provozem, která bude sloužit i sousední základní škole. Po vydání dílčího kolaudačního souhlasu byl přestěhován provoz do nové školy. Nyní bude provedena demolice zbývajících objektů, na jejichž místě vznikne zahrada a dětské hřiště. Ukončení realizace celého projektu je naplánována k 31.5.2015.

V Poděbradech je nyní celkem 9 mateřských škol sdružených v rámci příspěvkové organizace Mateřská škola Poděbrady, jejímž zřizovatelem je město Poděbrady. V současné době ještě probíhá rekonstrukce objektu bývalé kuželny, kde vzniknou dvě nové třídy. Po ukončení realizace bude mít město k dispozice celkem 558 míst pro děti starší 3 let. 

Zahájení provozu se zúčastnili: paní Emílie Třísková, senátorka za obvod Kolín, Mgr. Radek Kučera za Úřad Regionální rady ROP Střední Čechy, PhDr. Ladislav Langr, starosta města, Mgr. Ivan Uhlíř, 1. místostarosta města, PaedDr. Marie Taussigová, ředitelka Mateřské škola Poděbrady, p.o. a za dodavatele pan Karel Kosina (STAFIKO Poděbrady s.r.o. - dodavatel stavby  včetně gastra provozu) a pan Oldřich Picek (KECIP s.r.o. - vybavení budovy).

stará budova:
Soubory ke stažení: