logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 27.11.2021 11:50:36  hodin


Právě jste na:  Domů > Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

16.březen 2015

 Dne 16. 2. 2015 bylo předáno staveniště zhotoviteli firmě Loučka Pardubice s.r.o. a tím byla zahájena realizace projektu rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad LabemHlavním úkolem projektu je celková obnova objektu Muzea B. Hrozného čp. 265, včetně zahrady, zachování a zhodnocení stávajících hodnotných konstrukcí a prvků, a rovněž rehabilitace a navrácení původních hodnotných konstrukcí na původní místa. Tento projekt s registračním číslem CZ.1.15/2.2.00/79.01824 je finančně podpořen v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy (výzva č. 79) do výše 85 % nákladů, tj. v maximální výši 11,048 mil. Kč. Stavební práce budou provedeny za celkovou cenu 9,499.849,31 Kč včetně DPH.


Realizace samotné stavby bude velmi náročná – jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, pod rejstříkovým číslem 101 924 ze dne 9. 6. 2006. Současně se dům nachází v jádru městské památkové zóny Lysá nad Labem. Stavba proto podléhá kontrole nejen poskytovatelem

dotace ROP Střední Čechy, ale i bedlivé kontrole pracovníků Národního památkového ústavu, ÚOPSČ v Praze.

Projekt počítá s tím, že provoz návštěvníků v letním období nebude směrován přes stávající hlavní vstup (zimní vchod), nýbrž přes boční severozápadní bránu a svažitým chodníkem až ke stávajícímu jižnímu přisazenému schodišti. Pro kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu bude ke schodišti přisazena plošina. Dolní část zahrady bude obnovena jako ovocná, se zátěžovým pobytovým trávníkem, členěná mlatovým chodníkem.

Výstavní prostory jsou navrženy v celém přízemí, přičemž zázemí pro zaměstnance a depozitář budou přemístěny do druhého patra.


Budova muzea B. Hrozného byla původně ženským špitálem sv. Alžběty z let 1753-54, který je stavebně spjat se šlechtickým rodem Sweerts-Šporků. Na tomto místě je od roku 1546 zmiňována radnice (Rathaus), domek se šatlavou (Frohveste), stodola, k jihu se táhnoucí zahrada a před radnicí na návsi pranýř. V roce 1749 koupila domek se šatlavou hraběnka Anna Kateřina Sweerts-Špork a následně roku 1751 koupila i radnici (stodolu koupil soused). V nové čtyřkřídlé budově špitálu sv. Alžběty bylo zřízeno ubytování pro 24 starých žen, které musely být členkami Bratrstva Srdce Páně a nosily černý plášť s modrou podšívkou a čepec. Ve východním křídle špitálu přebývaly ženy mluvící německy, v západním křídle pak ženy mluvící česky. Provoz špitálu byl ukončen v roce 1805. Objekt byl pronajímán jednotlivcům i firmám (v nájmu zde byla lékárna, vinárna). Od roku 1850 zde bylo ubytováno vojsko a mezi lety 1874-1882 bydlela v prvním patře kněžna Štěpánka Rohanová. V roce 1909 budovu koupila Městská spořitelna. Je tedy zřejmé, že budova muzea B. Hrozného prošla mnoha stavebními etapami.


Budova muzea B. Hrozného jako historická dominanta náměstí, která je příznačně spjata s rodem Šporků a jako taková si zaslouží patřičnou rehabilitaci a důstojné využití. Předpokládáme, že koncem roku se budova muzea otevře znovu pro veřejnost.

 

Text TZ: Mgr. Jitka Trojanová, LK Advisory 

 
Soubory ke stažení:


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nabídka nepotřebného majetku říjen 2021    
Zápis ze 4. jednání VRR SČ dne 05.10.2021    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png