Rekonstrukce místní komunikace ul. 9. května

28.červenec 2015

Patrik Rollo, starosta obce Lužec nad Vltavou, uspořádal veřejné otevření ukončeného projektu.Díky dotaci z ROP SČ - až do výše 10 mil.Kč - mohlo dojít k rekonstrukci ul. 9. května. Jednalo se o její severní části od ul. Mělnické až po mostní objekt přes plavební kanál Vraňany - Hořín (mostní objekt nebyl předmětem dotace), včetně úpravy jejího křížení s železniční tratí a dále rekonstrukci všech vjezdů připojených na tuto komunikaci a nezbytné části chodníků pro pěší.
Soubory ke stažení: