Nové Strašecí má rekonstruované hřiště

28.červenec 2015

Dnes se slavnostně otevřel dokončený projekt, který bude sloužit široké veřejnosti ve městě.


V rámci tohoto projektu bylo rekonstruováno víceúčelové hřiště v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí. Původní hřiště bylo ve velmi špatném stavu. Plochy pro košíkovou a minikopanou byly prorostlé travou, bezpečnostní oplocení bylo nízké a vybavení hřiště poničené. Díky dotaci z ROP SČ ve výši cca 1,8 mil.Kč došlo k vybudování nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně bezpečnostního oplocení, lanové pyramidy, pořízení nového betonového stolu pro stolní tenis, vybudování přístupového chodníku a zasakovací jímky pro dešťové vody ze hřiště.

Projekt byl cílen na obyvatele města Nové Strašecí, především děti a mládež ve věku od 6 do 18 let.
Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel města, dostupnosti a kvality volnočasových aktivit a zvýšení aktraktivity města pro potenciální obyvatele.


ředitel ROP u pamětní destičky hřiště
foto: Ing. Ivana Rezková

Soubory ke stažení: