logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 27.11.2021 13:45:33  hodin


Právě jste na:  Domů > Hřiště ve Štítarech se promění na víceúčelový areál

Hřiště ve Štítarech se promění na víceúčelový areál

16.březen 2015

Projektem bude zrekonstruováno hřiště s tradicí od roku 1932. Areál bude vhodný i pro pořádání společenských událostí jako jsou dětské dny, den záchranářů apod.

Fotbalový klub Štítarský SK obdržel dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy (výzva č. 82, číslo projektu CZ.1.15/3.2.00/82.01930) na kompletní rekonstrukci a dostavbu víceúčelového areálu ve Štítarech. Podepsaná smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy na dotaci ve výši 4,691 mil. korun je platná již od října 2014. Dotace z ROP činí 85% nákladů, na zbývajících 15% přispělo město Kolín.


Fotbalový klub Štítarský SK, jako investor, pracuje na projektu již od začátku roku 2014, a to přípravou projektové dokumentace. Jako zhotovitel projektové dokumentace byl vybrán pan M. Škorpík, který má zkušenosti s obdobnými projekty. K intenzivní práci na projektu přispěly poslední povodně v roce 2012 a opětovně menší v roce 2013. Hřiště bylo prakticky nepoužitelné. Cílem projektu „Víceúčelový areál ve Štítarech“ je rozšíření možností pro sportovní a volnočasové aktivity v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště a vybudování nových prvků pro všechny generace – venkovních fitness prvků, lezecké stěny a dětského hřiště. Jedná se o stavbu pro volnočasové a sportovní aktivity na pozemku stávajícího fotbalového hřiště ve štítarském údolí, které je jediným volně přístupným sportovištěm (ve svém rozsahu) na území města Kolína. Kompletní rekonstrukce travnatého povrchu hřiště je základním předpokladem pro fungování celého areálu. Hřiště bude nejprve vyspádováno, poté budou následovat všechny konstrukční vrstvy včetně drenáží a poloautomatického systému závlah. Tím dojde k vyvýšení současného povrchu téměř o 50 cm. Tento fakt a systém drenáží garantuje odolnost proti případným dalším záplavám. Jistotu protipovodňových opatření dodá i protipovodňová stěna na břehu Pekelského potoka. Polovina hřiště bude osvětlena, čímž se prodlouží doba využitelnosti především v podzimních měsících. Samozřejmostí je zhotovení nových střídaček, ochranných sítí, fotbalových branek a trubkového oplocení.

Jelikož se jedná o víceúčelový areál, který spojuje generace, jsou součástí projektu i 4 venkovní fitness prvky, určené pro rekreační sportovce. Současné herní prvky dětského hřiště budou doplněny o další 4 a zároveň budou v prostoru podél potoka nově nainstalovány 2 lezecké stěny. Kromě nových prvků mohou návštěvníci využít i hřiště na petanque. Celý areál je dostupný pro cyklisty, pěší i automobily. Partnerem projektu je občanské sdružení M´am´aloca, které provozuje přilehlou stezku ze Štítar do Zibohlav.


Do projektu se zapojilo město Kolín nejen významným spolufinancováním ve výši téměř 800 tis. Kč, ale i ochotou při vyřizování nezbytných povolení pro přípravu i realizaci projektu. Město Kolín je také majitelem pozemků, na nichž bude realizace projektu probíhat. V březnu 2014 byly dokončeny všechny projektové dokumentace a byla podána žádost o dotaci. Zpracovatelem dotační žádosti je pan Jiří Stuchl z Českého Brodu. V průběhu příprav projektu a druhé poloviny roku 2014 byla vydána všechna potřebná povolení. Důležitým faktorem pro realizaci projektu bylo zajištění garance udržitelnosti projektu po dobu 3 let od ukončení fyzické realizace (dokončení stavby). Tuto podmínku dotace nám pomohla zajistit obecně prospěšná společnost Prostor plus z Kolína.  


Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení v listopadu 2014. Vítězem se stal Jan Březina z Červených Peček. Smlouva o dílo byla podepsána 30. 1. 2015. Od 2. 2. 2015, kdy bylo investorem předáno staveniště, začala úvodní fáze realizace. Dokončení stavebních prací se předpokládá do 10. 5. 2015.


text: Mgr. Jitka Trojanová, LK Advisory

foto:Jiří Stuchl


 

 Soubory ke stažení:


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nabídka nepotřebného majetku říjen 2021    
Zápis ze 4. jednání VRR SČ dne 05.10.2021    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png