logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 27.11.2021 13:01:48  hodin


Právě jste na:  Domů > Jste srdečně zváni na Seminář ROP SČ - k nové výzvě č. 85A

Jste srdečně zváni na Seminář ROP SČ - k nové výzvě č. 85A

26.březen 2015

Jak dostat dotaci na místní komunikaci ještě v roce 2015?

Dne 9. dubna 2015 od 10 do 12 hod. pro Vás pořádáme Seminář ve velkém sále Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském nám. 2, Praha 1.

(prezence je možná od 9:30)

 

Tématem semináře je nová výzva 85A, kterou Výbor Regionální rady schválil v těchto dnech.

Zaměření výzvy:  oblast podpory 1.1, místní komunikace

Podpora bude zaměřena na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení

lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť.

 

Znění výzvy bude od večera 27.3.2015 k dispozici na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz pod sekcí Nové výzvy.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

1)      Zahájení semináře úvodním slovem: ředitel ÚRR Ing. Václav Chytil

Problematika dočerpávání alokace ROP SČ

2)      Administrativa  ukončování období 2007-2013: vedoucí ORPP Michal Kýzl

3)      Metodika nové výzvy 85A: vedoucí OMP Ing. Jiří Kubiš

4)      Podrobná specifikace výzvy 85A: vedoucí odd. Administrace projektů: Mgr. Radek Kučera

5)      Diskuse/ dotazy

 

 

PŘIHLÁŠKA - ZDE KLIKNĚTE

Přihlášení možné do naplnění sálu, nejpozději do 3.dubna 2015. V případě technických problémů s přihlášením se neváhejte obrátit na tel. 722 082 134, Kláru Fronkovou, zc.cspor@avoknorf .

 

Těším se na setkání s Vámi,

 

Ing. Václav Chytil

Ředitel ÚRR

 

 

Zaměření výzvy:  oblast podpory 1.1 – místní komunikace

Podpora bude zaměřena na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé

napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť[1]. Jedná se tedy o zajištění dopravní obslužnosti

k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům (např. vlakové, autobusové nádraží), objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum,

objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. (nejsou podporovány projekty neinvestičního charakteru,

tj. prostá oprava a údržba místních komunikací, přístupové komunikace k čistě obytným zónám a napojení developerských projektů pro obytnou funkci)

 

Specifika Výzvy č. 85A:

 

-       kontinuální výzva s platností od 7. 4. do 27. 5. 2015 – pořadí projektů je určeno dobou registrace projektu

(předložení na ÚRR) u projektů, které dosáhnou min. bodové hranice, projekty jsou hodnoceny ihned po doručení

-       režim závěrečných výzev - alokované prostředky: 0,- Kč (kurz: 27,50 Kč/EUR), s žadateli budou uzavírány pouze

Smlouvy o poskytnutí dotace bez garantované min. výše dotace (maximální dotace bude odpovídat výši schválené VRR),

příjemce realizuje projekt z vlastních prostředků, žádost o platbu je proplacena dle disponibilních prostředků ROP SČ

-       žadatel: Obce nad 500 obyvatel ( k 1.1.2015) a Organizace zřizované nebo zakládané obcemi nad 500 obyvatel,

-       maximální míra dotace ZV: 85 %

-       nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu

-       minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 mil. Kč, maximální přípustná výše celkových výdajů

(způsobilé + nezpůsobilé výdaje) na jeden projekt je: 10 mil. Kč.

-       lze předložit pouze jednu žádost o platbu (závěrečnou) a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu,

datum podání ŽoP nesmí být pozdější než 30. 11. 2015.

-       u projektů, které splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, je žadatel povinen předložit zadávací dokumentaci

k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení nejpozději před podpisem Smlouvy o dotaci,

-       smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení na hlavní předmět projektu musí být uzavřena nejpozději do 1. 8. 2015,

-       režim modifikovaných plateb není možný (do ŽoP lze zahrnout pouze proplacené faktury)

-       žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci vyhlášené výzvy

-       budou bodově zvýhodněny projekty, kde přílohy: „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ a Doklady dle stavebního zákona“,

budou dodány kompletně k registraci žádosti o dotaci (bez nutnosti dodatečného doložení),

-       nebudou schvalovány náhradní projekty, pokud žadatel nepodepíše smlouvu bez garance minimální výše dotace, projekt bude vyřazen.

 
[1] Podmínkou je přímé napojení místní komunikace na regionální, popř. nadregionální silniční síť.Soubory ke stažení:


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nabídka nepotřebného majetku říjen 2021    
Zápis ze 4. jednání VRR SČ dne 05.10.2021    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png