REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘÍBRAMI – 3. ETAPA

20.březen 2015

V polovině března 2015 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“, jehož předmětem je rekonstrukce 7 úseků místních komunikací na území města Příbram

K rekonstrukci byly vytipovány tyto ulice: část ul. Jinecká, ul. Hrabákova, nám. Dr. Josefa Theurera, část ul. Březnická, část ul. Čechovská, část ul. Sportovní a ul. K Dolu Marie.

 

Projekt je řešen především v intravilánu města a navazuje jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblasti se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu bude vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

 

Celkové náklady na realizaci jsou cca 30 mil. Kč. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Plánovaný termín ukončení realizace projektu je polovina srpna tohoto roku. V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery, kterými jsou Okresní hospodářská komora v Příbrami, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje – pobočka Příbram I, Spolek Prokop Příbram a společnost ARRIVA Praha.


text: Mgr. Jan Novotný

Město Příbram

Odbor řízení projektů

Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Tel.: 318 402 365, 730 815 429

E-mail: ue.marbirp@yntovon.naj


stav před realizacíSoubory ke stažení: