Včerejší seminář na téma "zítřek"

22.květen 2013

Na seminář k budoucímu období v oblasti čerpání fondů EU, který jsme včera uspořádali společně se SFŽP v Praze, se sjelo sto účastníků.

Zde si můžete kliknutím na jméno mluvčího otevřít jeho prezentaci:

Aktuality, současný a budoucí vývoj ROP SČ:
TOMÁŠ NOVOTNÝ

Současné a budoucí období čerpání fondů EU:
DANIEL BRAUN

Operační program Životní prostředí:
MARTIN KUBICA


Konference a semináře jsou výzvou pro přednášející, aby formulovali své myšlenky, definovali cíle a úspěchy. Jsou výzvou pro účastníky, aby odborníkům položili otázky a dostali odpověď přímo "ze zdroje". Mohou být hodnotným místem setkání s možností plodné diskuse. Včerejší seminář takovým místem byl.


Tomáš Novotný, ředitel ROPSČ, shrnul současná data o čerpání. Zdůraznil nízkou chybovost našeho Úřadu, prověřenou posledním auditem a informoval o probíhajících jednáních k obnovení certifikace prostředků, kterému by již nemělo nic stát v cestě. Jeho prezentace zahrnovala také novinku - další výzvy, k nimž připravujeme odborný seminář na 4. 6. 2013.


Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, jeden ze tří mluvčích semináři, přinesl čerstvá data a informace o tom jak probíhá jednání na nejvyšší úrovni s Evropskou komisí, o našich podmínkách a potřebách. Připravuje se Smlouva o partnerství, předkládají se a zpracovávají dokumenty, které ucelují naše postavení v rámci EU v dalších letech. Hovořil také o tom, že MMR při jednáních potřebuje kvalitní informace od cílových příjemců dotací, např. od Svazu měst a obcí. Bude snížen počet aplikací pro předkládání žádostí o dotaci pravděpodobně jen na jeden typ, bude pro ČR k rozdělení menší finanční objem a bude snížen počet operačních programů.

Za SFŽP o OPŽP mluvil Martin Kubica, který měl velmi pěknou, svěží prezentaci. Předkládané informace k Operačnímu programu Životní prostředí byly pro přítomné přínosem - praktické tipy pro příjemce, shrnutí klíčových dat v jednotlivých osách, jak probíhá hodnocení výzev a jak promyšleným přístupem k logistice, administrativě a ekonomice výzev se snaží zjednodušit lidem podmínky čerpání dotací.


Stojíme před vstupem nového programovacího období, na jehož podobě se právě teď pracuje.


Děkujeme všem, jak mluvčím, tak i účastníkům, že jsme se takto mohli společně zamyslet nad dalším vývojem evropských dotací - nejen v našich operačních programech.


Klára Fronková

Odd. Finanční útvar a publicita
ředitel ÚRR ROP SČ Tomáš Novotný


1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun


náměstek Úseku řízení OP Životní prostředí Martin KubicaSoubory ke stažení: