Velvary otevřely rekonstruovanou Sokolovnu

28.srpen 2015

Městu Velvary se podařilo získat dotaci 7,8 mil.Kč na vnitřní úpravy Sokolovny, která vyřešila nevyhovující stav objektu.


Radim Wolák, starosta Velvar, přivítal dnes na slavnostním otevření projektu poslance Zdeňka Syblíka a ředitele ROP SČ Václava Chytila, aby společně s místními dětmi přestřihli pásku u rekonstruovaného objektu Sokolovny.
Na stavbě se finanční podporou podílely dva operační programy. Životní prostředí dotovalo zateplení fasády, ROP Střední Čechy interiér. Ten zahrnoval opravy sálu a celkovou výměnu vnitřní instalace, drobné dispoziční změny a řešení hygienického zázemí.
Velvary žádaly o dotaci již v roce 2008 v rámci většího projektu, ale dotaci z ROPu nezískali. Díky odvaze zastupitelstva, které znovu zažádalo o negarantovanou dotaci mezi posledními výzvami ROPu Střední Čechy,  prostředky nakonec přišly a riziko se tedy vyplatilo. Děti, mládež i dospělí mají nyní u velkého městského hřiště i  sympatický, funkční, modernizovaný objekt s krásným velkým sálem, ve kterém mohou pořádat celoročně turnaje, soutěže a tréninky.
zprava: poslanec Z.Syblík, starosta R.Wolák, místostarosta Velvar a ředitel ROP SČ Václav Chytil
Na okraj...  níže je velvarské kino, které na konci devadesátých let ukončilo promítání. Je to funkcionalistická stavba s velkým sálem, balkonem a pozoruhodnýmzázemím, které má vzácnou atmosféru zašlých časů.
Kino čeká na finance, které by mu pomohly znovu se dostat do života města tak, jako se to podařilo sousední sokolovně.
Soubory ke stažení: