Provozní oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti:


V oblasti personální

V oblasti práce a mezd

 

V oblasti vzdělávání

 

V oblasti péče o zaměstnance

V oblasti majetkové

V oblasti IT

 

V oblasti archivace


V oblasti publicity

Vykonává další činnosti stanovené Operačním manuálem ROP a vnitřními předpisy.


 (Platnost od: 1.1.2018)