Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy je příjemcem dotace
od Středočeského kraje.