Pokyny pro žadatele a příjemce (dále jen PPŽP) představují dokument, který je hlavním průvodcem a pomocníkem pro žadatele a příjemce při zpracování a realizaci projektu. PPŽP byly vydávány vždy pro každou výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace. Obsahují jak povinnosti žadatele a příjemce během celého projektového cyklu ve vztahu k ROP NUTS 2 SČ, tak i doporučení vycházející ze zkušeností z předchozího programového období 2004 – 2006. PPŽP jsou rozděleny na 3 části: Část A obsahuje definice základních pojmů, část B pokyny a doporučení týkající se obecně celého programu, část C obsahuje specifické podmínky vztahující se k dané výzvě. Nedílnou součástí PPŽP jsou přílohy.


Soubory ke staženíPokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 99    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 98A    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 98    
Pokyny pro žadatele a příjemce č. 97 v. 1.3 - aktualizovaná verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č.97a v. 1.2    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 97 v. 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 97 v 1.0 - původní    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 96    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 95 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 94 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 93a - verze 1.5 - aktualizovaná    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a v. 1.4    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 93a v. 1.3    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č.93a v. 1.2    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 93a (2.2), verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 93a (2.2), verze 1.0 - původní    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 93 (2.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 92B - verze 1.3 - aktualizovaná    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 92B v. 1.2    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92B v. 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 92B - původní verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92a v. 1.6 - aktualizovaná verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92a v 1.5    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92a (1.1), verze 1.4    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92a (1.1), verze 1.3    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92a (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 92 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 91B - verze 1.2 - aktualizovaná    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91B    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 91B - původní verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91a v.1.5 - aktualizovaná verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91a v.1.4    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91a (3.1), verze 1.3    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91a (3.1), verze 1.2    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91a (3.1), verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90 - verze 2.0    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90a - (4.1, 4.2, 4.3) v. 1.6 – aktualizovaná verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90a - (4.1, 4.2, 4.3) - verze 1.5    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90a - (4.1, 4.2, 4.3) - verze 1.4    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90a - (4.1, 4.2, 4.3) - verze 1.3    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90a - (4.1, 4.2, 4.3) - verze 1.2    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90a (4.1, 4.2, 4.3), verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 90a (4.1, 4.2, 4.3), verze 1.0    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 89    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 88A    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 88    
Pokynech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 87    
Pokynech pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 86    
Pokyna pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 85A (verze 1.1)- aktualizovaná verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 85A    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 85 verze 1.2 aktuální    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 85 - verze 1.1.    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 85 - původní verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 84    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 83 – aktualizovaná verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 83    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 82 – aktualizovaná verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 82    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 81    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 80 – aktualizovaná verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 80    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 79 – aktualizovaná verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 79    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 78    
Pokyny pro žadatele a příjemce č. 77 - aktualizovaná verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 77 - verze 1.0    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 76 - verze 1.2 - aktualizovaná    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 76 - verze 1.1    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 76 - verze 1.0 - původní    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 75    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 74    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 73 v. 1.2 - aktualizovaná verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 73    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 73 - původní verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 72 - původní    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 72 (1.1) - aktualizovaná verze    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 71    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 70    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 68    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 67 (3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 69    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 66 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 65 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 64 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 63 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 62 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 61 (3.2, 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 60 (3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 59 (3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 58 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 57 (2.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 56 (2.3), verze 1.4    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 56 (2.3), verze 1.3    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 56 (2.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 55 (2.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 54 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 53 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 52 (3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 51 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 50 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 49 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 48 (2.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 47 (2.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 46 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 45 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 44 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 43 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 42 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 41 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 40 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 39 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 36 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 38 (2.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 35 (2.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 37 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 34 (2.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 33 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 32 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 31 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 30 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 29 (2.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 28 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 27 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 26    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 25    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 24    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 23    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 22    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 21    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 20    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 19 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 18 (2.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 17 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 16 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 15 (3.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 14 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 13 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 12 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 11 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 10 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 9 (3.2 a 3.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 8 (3.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 7 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 6 (2.3)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 5 (2.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 4 (2.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 3 (1.2)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 2 (1.1)    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 1 (1.1)    
Přehled k závěrečným výzvám