logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2022 12:49:22  hodin


Právě jste na:  Domů > Základní informace > Legislativa

Platná legislativa ve vztahu k ROP

Při přípravě, realizaci a vyhodnocení projektu je třeba se řídit platnou legislativou ČR a EU. Zákony a vyhlášky se rychle mění, a proto zde budou zveřejňovány texty přdpisů, které se nějakým způsobem vztahují k ROP.


Soubory ke staženíNařízení č. 1080/2006 (k ERDF)    
Nařízení č. 1083/2006 (obecné nařízení)    
Nařízení č. 1828/2006 (prováděcí nařízení)    
Nařízení č. 1628/2006 (vnitrostátní reigonální investiční podpora)    
Směrnice č. 42/2001 (vlivy některých plánů a programů na ŽP)    
Zákon č. 114/1992 (ochrana přírody a krajiny)    
Zákon č. 215/2004 (veřejná podpora)    
Usnesení vlády ČR č. 245/2005 (čerpání finančních prostředků ze SF a FS)    
Zákon o veřejných zakázkách č. 134/2006    
Strategie regionálního rozvoje České republiky    
Usnesení vlády ČR č. 560 (Strategie regionálního rozvoje ČR)    
Příloha k Usnesení vlády ČR č. 560 (regiony se soustředěnou podporou státu 2007-2013)    
Usnesení vlády ČR č. 1302 (příprava OP pro čerpání prostředků ze SF a FS 2007-2013    
Zákon č. 250/2000 (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)    
Zákon č. 320/2001 (o finanční kontrole)    
Zákon č. 248/2000 (o podpoře regionálního rozvoje)    
transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png