logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 17.01.2021 10:55:46  hodin


Právě jste na:  Domů > Archiv výzev

Systém výzev v rámci Regionálního operačního programu pro Střední Čechy

Na základě plánu výzev jsou vyhlašovány Výborem Regionální rady výzvy v jednotlivých oblastech podpory.

V textu Výzvy nalezne žadatel informace o zaměření dané výzvy (prioritní osa, oblast podpory a její cíle, podporované aktivity), o příjemcích podpory, formy a výši podpory, výši alokovaných prostředků, minimální a maximální přípustné výši celkových způsobilých výdajů projektu, způsobilých výdajích, územním vymezení a době trvání projektu, kriteriích pro poskytnutí podpory, náležitostech žádosti o poskytnutí podpory a o termínu předkládání žádosti. Tyto informace jsou blíže specifikovány v Pokynech pro žadatele a příjemce v kapitole Upřesnění podmínek pro výzvu ROP NUTS 2 Střední Čechy.


transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyZápis z 1.jednání VRR SČ dne 18.12.2020    
Odpověď: „Poskytnutí všech interních předpisů účinných v letech 2008 až 2012 (např. metodické pokyny, etický kodex, operační manuál, příručka pro hodnotitele a další), které byly užívány Regionální radou soudržnosti…“    
Odpověď: „Výše částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena; výše částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena…“    
Odpověď: „Poskytnutí závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace k dotačnímu projektu Farma Čapí hnízdo v Olbramovicích“ (CZ.1.15/2.1.00/04.00095).“    
Odpověď: „Poskytnutí protokolů o všech kontrolách provedených v souvislosti s projektem Farma Čapí hnízdo v Olbramovicích“ (CZ.1.15/2.1.00/04.00095).“    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png