Na této stránce vám přinášíme informace o úspěšně dokončených projektech z ROP Střední Čechy. Projekty jsou rozděleny dle prioritních os (Doprava, Cestovní ruch, Integrovaný rozvoj území).