Monitorovací výbor ROP NUTS 2 Střední Čechy

V souladu s článkem 63 Obecného nařízení jsou členskými státy po dohodě s řídícím orgánem (ŘO) a partnery zřizovány monitorovací výbory (MV). MV společně s ŘO zajišťují účinnost a kvalitu provádění programu, představuje tedy spíše kontrolní mechanismus ve vztahu k ROP. MV plní zejména tyto úkoly:
Postavení a úloha MV jsou definovány ve statutu, pravidla projednávání v Jednacím řádu, který schvaluje MV na svém prvním zasedání. MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Složení MV odpovídá principu partnerství, jenž umožňuje účast všech relevantních subjektů na provádění ROP za účelem správného směřování tohoto provádění.

Složení Monitorovacího výboru ROP NUTS 2 Střední Čechy odpovídá principu partnerství, jenž umožňuje účast všech relevantních subjektů na provádění ROP za účelem správného směřování tohoto provádění.Soubory ke staženíSložení monitorovacího výboru ROP NUTS 2 Střední Čechy