logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 27.01.2022 21:08:51  hodin


Právě jste na:  Domů > Monitorovací výbor

Monitorovací výbor ROP NUTS 2 Střední Čechy

V souladu s článkem 63 Obecného nařízení jsou členskými státy po dohodě s řídícím orgánem (ŘO) a partnery zřizovány monitorovací výbory (MV). MV společně s ŘO zajišťují účinnost a kvalitu provádění programu, představuje tedy spíše kontrolní mechanismus ve vztahu k ROP. MV plní zejména tyto úkoly:
  • sleduje realizaci programu na základě finančních a věcných indikátorů;
  • na základě zpráv o realizaci ROP předložených ŘO pravidelně (minimálně jednou za půl roku) přezkoumává pokrok v dosahování stanovených cílů programu, cílů stanovených pro každou prioritní osu a výsledky prováděných hodnocení;
  • schvaluje kritéria pro výběr financovaných projektů a veškeré jejich revize;
  • přezkoumává a schvaluje výroční a závěrečnou zprávu o provádění programu před jejich odesláním EK;
  • schvaluje nebo bere na vědomí materiály a dokumenty týkající se ROP (např. Evaluační plán, Komunikační plán apod.);
Postavení a úloha MV jsou definovány ve statutu, pravidla projednávání v Jednacím řádu, který schvaluje MV na svém prvním zasedání. MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Složení MV odpovídá principu partnerství, jenž umožňuje účast všech relevantních subjektů na provádění ROP za účelem správného směřování tohoto provádění.

Složení Monitorovacího výboru ROP NUTS 2 Střední Čechy odpovídá principu partnerství, jenž umožňuje účast všech relevantních subjektů na provádění ROP za účelem správného směřování tohoto provádění.transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png