logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2022 12:59:18  hodin


Právě jste na:  Domů > Evaluace > 2007 - Uskutečněné evaluační projekty

Uskutečněné evaluační projekty v roce 2007

Evaluační aktivity v roce 2007 jsou prováděny na základě „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2007“. Tento evaluační plán vychází z „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013“, který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty

„Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“

V období od září do prosince 2007 realizoval Řídící orgán ROP SČ ve spolupráci s firmou Akses, spol. s r.o. projekt, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit připravenost regionu soudržnosti Střední Čechy efektivně realizovat ROP SČ a navrhnout doporučení pro posílení kapacit podílejících se na jeho realizaci. Projekt zahrnoval tři hlavní části:

Analýza 1 – „Informovanost veřejnosti“ – cílem bylo zmapovat povědomí a informovanost občanů a potenciálních žadatelů o fondech Evropské unie a možnostech využívání finančních prostředků z těchto fondů, konkrétně z ROP SČ.

Analýza 2 – „Schopnost potenciálních žadatelů připravit kvalitní projekt a úspěšně jej realizovat“ – cílem bylo vyhodnotit schopnost a připravenost potenciálních žadatelů o poskytnutí dotace vytvářet a realizovat projekty a jejich kapacity v oblasti lidských a finančních zdrojů pro tuto činnost.

Analýza 3 – „Fungování implementačních mechanizmů na straně implementačního orgánu vzhledem k absorpční kapacitě“ – cílem bylo zhodnotit připravenost Řídícího orgánu ROP SČ a nastavení systému implementace a jeho procesů pro administraci ROP SČ.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení, a jejíž zkrácenou verzi naleznete v přiloženém dokumentu. Kompletní Závěrečná zpráva je k dispozici na Úřadu Regionální rady.
 2007

transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png