logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2021 17:34:58  hodin


Právě jste na:  Domů > Evaluace > 2007 - Uskutečněné evaluační projekty

Uskutečněné evaluační projekty v roce 2007

Evaluační aktivity v roce 2007 jsou prováděny na základě „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok 2007“. Tento evaluační plán vychází z „Evaluačního plánu Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 – 2013“, který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty

„Analýza absorpční kapacity regionu NUTS 2 Střední Čechy pro období 2007-2013 – stav v roce 2007“

V období od září do prosince 2007 realizoval Řídící orgán ROP SČ ve spolupráci s firmou Akses, spol. s r.o. projekt, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit připravenost regionu soudržnosti Střední Čechy efektivně realizovat ROP SČ a navrhnout doporučení pro posílení kapacit podílejících se na jeho realizaci. Projekt zahrnoval tři hlavní části:

Analýza 1 – „Informovanost veřejnosti“ – cílem bylo zmapovat povědomí a informovanost občanů a potenciálních žadatelů o fondech Evropské unie a možnostech využívání finančních prostředků z těchto fondů, konkrétně z ROP SČ.

Analýza 2 – „Schopnost potenciálních žadatelů připravit kvalitní projekt a úspěšně jej realizovat“ – cílem bylo vyhodnotit schopnost a připravenost potenciálních žadatelů o poskytnutí dotace vytvářet a realizovat projekty a jejich kapacity v oblasti lidských a finančních zdrojů pro tuto činnost.

Analýza 3 – „Fungování implementačních mechanizmů na straně implementačního orgánu vzhledem k absorpční kapacitě“ – cílem bylo zhodnotit připravenost Řídícího orgánu ROP SČ a nastavení systému implementace a jeho procesů pro administraci ROP SČ.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení, a jejíž zkrácenou verzi naleznete v přiloženém dokumentu. Kompletní Závěrečná zpráva je k dispozici na Úřadu Regionální rady.
 2007

transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyMetodické vysvětlení č. 1/2020 k provozování vozidel veřejné hromadné dopravy po skončení doby udržitelnosti (pro výzvy č. 70, 87, 91 a 91a)    
Zápis z 1.jednání VRR SČ dne 18.12.2020    
Odpověď: „Poskytnutí všech interních předpisů účinných v letech 2008 až 2012 (např. metodické pokyny, etický kodex, operační manuál, příručka pro hodnotitele a další), které byly užívány Regionální radou soudržnosti…“    
Odpověď: „Výše částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena; výše částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena…“    
Odpověď: „Poskytnutí závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace k dotačnímu projektu Farma Čapí hnízdo v Olbramovicích“ (CZ.1.15/2.1.00/04.00095).“    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png