logo.png
Your flash movie will be placed here.
transparent.gif
Vyhledávání
Rozšířené vyhledávání


transparent.gif
Dnes je: 23.01.2022 13:27:02  hodin


Právě jste na:  Domů > Evaluace > 2012 - Uskutečné evaluační projekty

Uskutečněné evaluační projekty v roce 2012

Evaluační aktivity v roce 2012 jsou prováděny na základě "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok 2012". Tento evaluační plán vychází z "Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007 – 2013", který detailněji rozpracovává a konkretizuje.

Realizované evaluační projekty:

"Analýza pokroku realizace ROP SČ"
Hlavním cílem této evaluace bylo k 31. 12. 2011 a k 30. 6. 2012 vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Evaluace byla realizována interně v lednu resp. červenci 2012 a byla zaměřena do následujících oblastí:

 • vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků,
 • vyhodnocení plnění indikátorů a cílů ROP SČ,
 • identifikace problémových a rizikových oblastí, kde pokrok nedosahuje požadovaného tempa,
 • návrh případných doporučení.

Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz:
Analýza 1 – se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny, nebo v realizaci anebo alespoň schváleny VRR k financování.
Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ.
Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.  

Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Každá evaluace byla ukončena závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Obě zprávy naleznete níže.

 

„Analýza absorpční kapacity projektů do ROP SČ zaměřených na pořízení ekologických vozidel pro silniční veřejnou hromadnou dopravu“

 

Hlavním cílem projektu bylo zjistit velikosti absorpční kapacity projektů v oblasti šetrných forem dopravy v regionu soudržnosti Střední Čechy, konkr. v oblasti ekologických vozidel pro silniční veřejnou hromadnou dopravu, vč. případných návrhů na její zvýšení. Evaluace byla provedena společnosti Primavera Consulting s. r. o. v období od května do června 2012.

Zpracování projektu bylo zaměřeno na prozkoumání absorpční kapacity – objemu investic potenciálních projektů zaměřených na pořízení vozového parku silniční veřejné hromadné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, které by mohly být příjemci předloženy do ROP SČ do konce roku 2013. Provedené analýzy obsahovaly tyto aktivity:

 • Identifikace potenciálních příjemců na území Středočeského kraje
 • Identifikace právní formy resp. vlastnictví potenciálních příjemců
 • Zjištění zájmu potenciálních příjemců předložit projekt do ROP SČ
 • Zjištění objemu potenciálních projektů – počet projektů, počet vozidel, finanční objem
 • Zjištění podmínek pro předložení projektu – např. míra spolufinancování, rozsah služeb atd.
 • Predikce rizik udržitelnosti projektu
 • Identifikace případných bariér a návrh doporučení

Projekt byl ukončen závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která obsahuje učiněná zjištění a navržená doporučení. Tuto zprávu naleznete v přiloženém dokumentu níže. transparent.gif
Přihlášení pro reg. uživatele
Anketa


Nové dokumentyRozpočtové opatření č. 12    
Rozpočtové opatření č. 11    
Rozpočtové opatření č. 10    
Schválený rozpočet 2021    
Rozpočtové opatření č. 9    
Nejstahovanější dokumenty(soubor není k dispozici)    
LIST OF BENEFICIARIES as of 30 April 2016 / Seznam příjemců ke 30.4. 2016    
Finanční a socioekonomické hodnocení projektů    
Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 91    
Orientační cenové ukazatele 2009 podle RTS a URS    

eu.jpg
fondy.jpg

transparent.gif
transparent.gif
© 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Mapa stránek RSS Tisknout stránku Doporučit stránku
„Provoz těchto webových stránek je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“Design by: Astro Capital, s.r.o. Powered by logo_php.png